1.3 Definiera sökord – vilka man ska satsa på

Nu har du alltså en lista som tar upp vilka sökord som är relevanta för din webbsida, hur mycket trafik de skapar, hur vinstgivande de är för din webbsida (dvs hur ofta de leder till försäljning). Nu är det läge att ställa upp en prioriteringslista för vilka du ska satsa på.

Att definiera vilka man ska satsa på handlar till största delen om hur du ska satsa på online-delen av sökorordsoptimeringen (offline-delen innebär ytterst få trade-offs).

Det vi ska försöka hitta nu är kombinationer av hög trafikvolym, hög konvertering och låg konkurrens. Detta är ofta en svår kombination eftersom den högsta trafikvolymen ofta är i samband med med generiska ord tex ”protein”, medan hög konverteringsgrad ofta är i samband med specifika sökord ”köpa proteinpulver”. Därtill har sökord med hög trafikvolym och hög konverteringsgrad ofta hög konkurrens.

Sätt poäng på dina värderingar du gjort för sökorden enligt:

  • Konkurrens: Hög (1), Mellan (2), Låg (3)
  • Trafikvolym: Hög (3), Mellan (2), Låg (1)
  • Konverteringsmöjlighet: Hög (3), Mellan (2), Låg (1)

Att det är svårt innebär inte att det inte finns luckor och fokuserar man på en eller några av dessa luckor kan man få goda resultat. Gå igenom din lista och summera poängen för samtliga ord – de med högst poäng är de som troligtvis är bäst att satsa på till en början. Det kräver dock en stor portion känsla och man kan långt ifrån förlita sig på poängen, de är mer riktlinjer.

I första hand ska vi försöka satsa på de konverterande sökorden. Dels för att de snabbast ger återbäring för din sökordsoptimering men också för att det är viktigt att skapa trafik från något håll.

Det är alltså bättre i början att ligga 1:a på ett ganska dåligt sökord som ger 15 lågkonverterande besökare per dag än ett att ligga på plats #33 på ett bra sökord och skapa kanske en medelkonverterande besökare per dag. Till en början är det bättre att få mer trafik till sidan för varje besökare kan potentiellt rekommendera din sida från en blogg eller liknande, vilket ger automatisk hjälp åt din webbsida.

Alltså, börja med att satsa på sökord med låg konkurrens för att på så sätt skapa trafik till sidan. Allt eftersom bör du sedan satsa mer på sökord med hög trafikvolym alternativt hög konverteringsgrad.

Beroende på hur många sökord du har tid och möjlighet att optimera mot, välj ut minst tre, men högst tio du vill satsa på. Därefter fortsätter vi med hur du ska optimera mot sökorden, rent tekniskt.

Ett svar på ”1.3 Definiera sökord – vilka man ska satsa på

  1. Annie

    Jag har 10 sökord som alla hamnar på en ungefär lika hög siffra, det skiljer väldigt lite! Hur vet jag då hur jag ska prioritera dem?

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *